Kampsport 

 

Kampsport är ett uttryck för sporter, idrotter eller andra utövningar där det ingår närstrider av något slag. När man tränar kampsporter så koncentrerar man sig på självförsvar, personlig utveckling, framtida tävlingar eller så kan man fokusera på det konstnärliga.

Andra ord som innebär ungefär samma sak som kampsport kan vara kampidrott, stridskonst,kampart kampstil eller självförsvar. Dessutom kan det vara en närstridsutbildning då vissa yrken som militär och polis kan ha användning av dessa kunskaper.

När man pratade om kampsporter förr så menade de flesta de kampsporter som kom från Asien. De vanligaste kampsporterna och de största kampsporterna som de flesta är medvetna om är från Asien, och så tänker många fortfarande idag. Stridskonst och kampsport har egentligen alltid funnits, under alla år och i alla kulturer har det funnits någon typ av kampsport. När människans började röra på sig, sprida sig och bilda olika släkten i världen, började också nya kampsporter skapas i och med att människorna spred sig och utvecklade sina egna. Även om många främst tänker på Asien när de hör ordet kampsport, finns det andra varianter i alla andra delar av världen också.

Några japanska kampsporter är judo, karate, kendo, jujitsu och sumo och några kinesiska kampsporter är hung gar, baguazhang och Xingyiquan. Taekwondo är en känd kampsport som är från Korea. Andra kampsporter från Korea är exempelvis hapkido och hanmoodo. Andra länder i Asien har också sina egna typer av kampsporter, exempelvis Filippinerna, Indonesien och Vietnam.

Utöver dessa kampsporter finns det så kallade slaviska eller ryska kampsporter. Ett exempel på detta är stilen sambo, och detta ord betyder just självförsvar utan vapen. I västvärlden finns det andra varianter på kampsporter som bland annat brottning, boxning, fäktsport och canne de combat.

Det finns många fördelar med att träna kampsport. Det handlar inte bara om att lära sig att försvara sig själv, utan det kan också handla om att man lär sig mer om sig själv. Man utvecklas som människa och får insikter om sig själv, som man kan använda sig av i sitt liv även utanför kampsporten.

När man tränar kampsport bygger man upp sin mentala styrka. Sporten leder till att man bli målinriktad och fokuserad vilket man också till slut tar med sig utanför träningshallen. Självförtroendet och självkänslan ökar. Dessutom ökar kampsporter koncentrationsförmågan. Känslan av att kunna koncentrera sig fullt ut kommer man verkligen ha nytta av i många situationer under livets gång. Koncentrationen är väldigt viktigt när det kommer till matcher inom kampsporten eftersom det kan avgöra om man vinner eller förlorar.

Kampsport innebär en stor variation. Man tränar olika saker som tekniker och uthållighet. Det kan handla om benteknik, kast eller danssteg. Variationen leder till att man förbättrar sin kondition, styrka och smidighet. Eftersom kampsport är en individuell sport innebär det också att det bara är en själv som kan påverka hur resultatet blir och det leder ofta till en ökad motivation.